Deze website

Download hier een PDF van de gebruikersvoorwaarden van deze website

 

Gebruiksvoorwaarden website Van Knippenberg Advocaten

Deze website is bedoeld om algemene informatie te geven aan geïnteresseerden in het advocatenkantoor Van Knippenberg Advocaten. Niets op deze website is bedoeld of dient te worden opgevat als juridisch advies. Informatie op deze website kan ten gevolge van wetswijzigingen, ontwikkelingen in jurisprudentie dan wel andere oorzaken niet (meer) in overeenstemming zijn met de huidige situatie. Vraag in het geval u een juridische vraag heeft advies aan een in het betreffende recht deskundig jurist.

Uw vragen zijn van harte welkom. Door het ons zenden van een brief, telefax of bericht per e-mail ontstaat echter geen relatie advocaat-cliënt, noch doet het voor ons enige afdwingbare verplichting ontstaan. Tenzij u reeds cliënt van ons kantoor bent, vallen dergelijke berichten in beginsel niet onder ons beroepsgeheim. Het is mogelijk dat wij uw bericht en/ of bijlagen daarbij niet openen. We brengen onder uw aandacht dat bij het verzenden van berichten per e-mail de veiligheid niet altijd is gewaarborgd.

Advocaten en medewerkers van ons kantoor kunnen inzage in elkaars post en e-mailberichten krijgen, tenzij van te voren een duidelijke andersluidende afspraak daarover is gemaakt. Indien het de bedoeling is dat een bericht alleen bij een bepaald persoon onder ogen komt, is het verstandig dat op de envelop om een brief dan wel de onderwerpregel van een e-mail bericht te vermelden. In voorkomend geval kan ons kantoor u een e-mail adres opgeven waartoe alleen één persoon van ons kantoor toegang heeft.

Alle rechten op de informatie op deze website, van welke aard dan ook, behoren toe aan Van Knippenberg Advocaten. Deze rechten zijn voor zover ze daarvoor in aanmerking komen auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie uitprinten en kopieën maken voor eigen, niet commercieel gebruik. Het aanpassen, verspreiden en/ of (ander) commercieel gebruik van de informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Knippenberg Advocaten. Informatie waar op deze website naar wordt verwezen kan afkomstig zijn van derde partijen. Die informatie van derden kan onjuistheden bevatten en de daarin weergegeven standpunten zijn niet die van Van Knippenberg Advocaten.

We verzoeken u de informatie op deze website, inclusief eventueel vermelde e-mailadressen, niet te (laten) gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde e-mail of reclameboodschappen te zenden. Een dergelijk gebruik van de informatie op deze website is een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van deze site. Zend of upload geen informatie die beledigend of obsceen is, of inbreuk maakt op de rechten van derden.

De IP-adressen van bezoekers kunnen worden geregistreerd voor interne doeleinden, zoals het bijhouden van statistieken over unieke bezoekers per pagina van deze website.

(content copyright Van Knippenberg Advocaten 2006-2015)