Advies en procedures in civiele zaken

De navolgende informatie ziet op de advisering en het procederen in civiele zaken (burgerlijk recht). De informatie is bedoeld om veel gestelde vragen te beantwoorden en bevat geen juridisch advies. Er is geen volledigheid beoogd. De informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld, doch kan onvolledig of onderhavig aan veranderingen zijn. Aan de informatie kunnen door u of derden geen rechten worden ontleend.