Arbitrage en bindend advies

Indien arbitrage of bindend advies is voorgeschreven of overeengekomen, dienen de kosten van de arbiter(s) en bindend adviseur(s) door partijen te worden betaald. Arbitrage en bindend advies kunnen daardoor in verhouding tot een gerechtelijke procedure kostbaar zijn. Het arbitragevonnis of het bindend advies kan een oordeel over het dragen van de kosten bevatten, bijvoorbeeld dat de kosten geheel door een partij of in een bepaalde verhouding door partijen gezamenlijk moeten worden gedragen.