Beroepsgeheim

Uiteraard worden uw zaken bij Van Knippenberg Advocaten vertrouwelijk behandeld. In beginsel wordt aan niemand doorgegeven dat u cliënt bij het kantoor bent of waar uw zaak over gaat; uw advocaat heeft een beroepsgeheim. Tegenover de overheid, opsporingsambtenaren en/of de rechter behoeft een advocaat geen vragen over de behandeling van uw zaak te beantwoorden. Dit verschoningsrecht heeft de advocaat om u zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Uw advocaat beoordeelt of hij of zij zich op dit recht dient te beroepen, indien nodig in overleg met de (plaatselijke) deken van de orde van advocaten.

In het kader van de behandeling van uw zaak dient soms informatie doorgegeven te worden aan derden. Zo kan het nodig zijn iemand met wie u een geschil heeft of een derde die bij de zaak betrokken is door middel van een brief of telefonisch te benaderen. Van Knippenberg Advocaten zal in bepaalde gevallen met u van te voren kunnen bespreken dat derden in verband met uw zaak worden benaderd. Soms is het echter bij de behandeling van uw zaak noodzakelijk dan wel praktisch dat dergelijk overleg achterwege blijft, ter beoordeling van uw advocaat.

In bepaalde gevallen is een advocaat verplicht aan derden gegevens te verstrekken.

Op basis van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (WWFT) zal uw advocaat melding moeten maken van transacties waarbij EUR 15.000 of meer in contanten, cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen aan of door tussenkomst van de advocaat wordt betaald. Tevens dient melding te worden gedaan van transacties waarvan uw advocaat aanleiding heeft te veronderstellen dat ze verband houden met zogenaamd ‘witwassen’ of financiering van terrorisme. Uw advocaat mag in die gevallen niet aan u doorgeven dat hij een dergelijke melding heeft gedaan of gaat doen. Wel kan u voorafgaand aan de transactie worden geadviseerd over het al dan niet van toepassing zijn van deze wet. Van Knippenberg Advocaten voert overigens het beleid zo mogelijk elke betrokkenheid bij dergelijke ‘ongebruikelijke’ transacties en verplichtingen tot melding te voorkomen.

De WWFT verplicht onder meer advocaten een originele legitimatie van de cliënt in te zien bij een aantal soorten zaken. Door middel van een steekproef, die eveneens door advocaten wordt uitgevoerd, kan worden onderzocht of advocatenkantoren zich houden aan de WWFT. Van Knippenberg Advocaten streeft ernaar de interne administratie dusdanig in te richten dat zo min mogelijk gegevens aan derden behoeven te worden getoond.