Deurwaardersexploten

Sommige processtukken, met name dagvaardingen, dienen door middel van een deurwaardersexploot aan de wederpartij betekend te worden. De kosten van de deurwaarder worden doorberekend door de advocaat aan de cliënt. Vaak worden ze door een rechter in een vonnis als onderdeel van een proceskostenveroordeling opgenomen. Dit komt er meestal op neer dat de kosten van de deurwaarder uiteindelijk ten laste van de verliezende partij komen. Een deurwaardersexploot kan in bepaalde gevallen aan de advocaat van een partij betekend worden. Indien u zelf een deurwaardersexploot ontvangt, dient u zo spoedig mogelijk uw advocaat daarvan op de hoogte te stellen en hem of haar het exploot te geven.

U wordt geadviseerd niet op originele exploten of andere voor de procedure belangrijke stukken te schrijven. De betreffende stukken moeten soms vrij van commentaar ingediend worden bij een gerecht. Gebruik bijvoorbeeld een kopie van een dergelijk document om daarop aantekeningen te maken.