Griffierecht

Bij het aanhangig maken van een procedure bij een Nederlands gerecht is meestal griffierecht verschuldigd. Uw advocaat betaalt dan een bedrag aan het gerecht om de zaak in behandeling te nemen. Hij of zij brengt dat bedrag vervolgens aan u in rekening. Als u zelf een procedure voert, bent u zelf het griffierecht verschuldigd. Indien verweer wordt gevoerd bij een dergelijke procedure is vaak ook griffierecht verschuldigd. Uitgezonderd daarvan is in beginsel het verweer voeren in zaken bij het kantongerecht. De partij die een procedure verliest, wordt meestal door de rechtbank veroordeeld om het griffierecht dat de andere partij heeft betaald te vergoeden.

Aan ‘onvermogenden en minvermogenden’ – personen met weinig of geen inkomen en vermogen – kan een vermindering van het griffierecht worden verleend door het betreffende gerecht. Personen die daarvoor in aanmerking denken te komen kunnen een verklaring daarvoor aanvragen bij de raad voor rechtsbijstand. Een link naar het aanvraagformulier voor een inkomensverklaring vindt u hier (website raad voor rechtsbijstand).

De hoogte van de griffierechten kunt u hier vinden (de link verwijst naar de website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden, in het overzicht kunt u de toepasselijke instantie aanklikken).