Kosten en vertegenwoordiging bij procedures

Indien het op een procedure bij een Nederlands gerecht aankomt, dient u erop bedacht te zijn dat ook bij een eventueel succesvol verloop daarvan een ten laste van de wederpartij uit te spreken proceskostenveroordeling wordt vastgesteld op basis van forfaitaire bedragen. Deze pleegt in de praktijk uw daadwerkelijke kosten niet te dekken. Dit komt erop neer dat u bij uw afweging wel of niet te gaan procederen dient te betrekken dat een gedeelte van de kosten van juridische bijstand hoe dan ook voor uw rekening blijven.

Het inschakelen van een advocaat is verplicht bij (de meeste) civiele procedures bij de rechtbanken, sector civiel. Verder heeft u meestal een advocaat nodig voor zaken bij de gerechtshoven en de Hoge Raad. Indien een procedure bij de Hoge Raad wordt gevoerd, worden de processtukken opgesteld door een gespecialiseerd cassatieadvocaat.

Om verweer te voeren in een kort geding is een advocaat niet verplicht. U mag ook zelf procederen bij de kamers voor kantonzaken. De kamers voor kantonzaken behandelen vorderingen tot EUR 25.000, huurzaken, huurkoopzaken, zaken over agenturen en de meeste arbeidszaken (uitgezonderd zaken over statutair bestuurders). Dat neemt niet weg dat het soms verstandig kan zijn ook in die zaken een advocaat in te schakelen.

Van Knippenberg Advocaten is bevoegd u te vertegenwoordigen bij alle rechtbanken en alle gerechtshoven in Nederland. Wij voeren voorts (internationale) arbitrageprocedures.