Kostenveroordeling

Vaak wordt de partij die een procedure verliest in de proceskosten veroordeeld. Dit betekent dat dan niet alleen de eigen proceskosten dienen te worden gedragen, doch tevens aan de wederpartij een vergoeding dient te worden betaald voor diens proceskosten. De hoogte van deze vergoeding is in rechtszaken afhankelijk van het belang in geld en de door (namens) partijen verrichte handelingen in de procedure. In een arbitrage kunnen andere aspecten een rol spelen bij de vaststelling van de proceskosten.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan het zijn dat deze de kosten van een proceskostenveroordeling mede dekt; dat hoeft echter niet. Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie hierover. Indien u een toevoeging heeft in het kader van de gefinancierde rechtsbijstand, zal deze een veroordeling in proceskosten niet vergoeden.