Mediation

Voorafgaand of tijdens een procedure kunnen partijen mediation overeenkomen. Gerechtelijke instanties proberen mediation te bevorderen, onder meer door dit aan partijen voor te stellen. De kosten van een mediator dienen door partijen te worden betaald. Soms worden de kosten van mediation (gedeeltelijk) door de overheid vergoed in het kader van een project.