Publicatie van uitspraken

Civiele procedures, met een paar uitzonderingen, zijn openbaar. In beginsel kunnen derden, waaronder vertegenwoordigers van media, bij zittingen aanwezig zijn en inzage in bijvoorbeeld dagvaardingen en rechterlijke uitspraken krijgen. Journalisten kunnen verslag doen van uw rechtszaak. Juridische tijdschriften publiceren daarnaast rechterlijke uitspraken die belangwekkend worden geacht. Soms worden dergelijke publicaties geanonimiseerd. Procederen impliceert echter dat u het risico loopt dat aan uw zaak ruchtbaarheid wordt gegeven. Van Knippenberg Advocaten geeft zonder uw toestemming geen actieve medewerking aan publicaties, noch zal de publiciteit worden gezocht.