Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, kunt u met uw verzekeraar contact opnemen om vast te stellen of de door u bij Van Knippenberg Advocaten ondergebrachte zaak onder de dekking valt. U dient erop bedacht te zijn dat ook in het geval in beginsel dekking zou worden verleend, de werkzaamheden wellicht toch niet vergoed zullen worden door de rechtsbijstandsverzekeraar indien deze kwestie niet tijdig bij haar is aangemeld en niet eerst een van haar juristen in de gelegenheid is gesteld de zaak te behandelen.

Het is raadzaam Van Knippenberg Advocaten zo spoedig mogelijk te waarschuwen indien u vermoedt dat uw zaak eventueel (al dan niet gedeeltelijk) onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering valt. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over het al dan niet afwachten van een oordeel van de rechtsbijstandsverzekering over de dekking voordat de behandeling van de zaak aanvangt of wordt voortgezet.

Uiteraard zal Van Knippenberg Advocaten ernaar streven dusdanige afspraken met uw rechtsbijstandsverzekering te maken dat u zo min mogelijk betrokken raakt in de financiële afwikkeling. U blijft ongeacht de beslissing van de rechtsbijstandsverzekering verantwoordelijk voor de honorering van de door Van Knippenberg Advocaten in uw dossier verrichte werkzaamheden. Dit geldt ook indien Van Knippenberg Advocaten ermee instemt declaraties (in eerste instantie) aan uw rechtsbijstandsverzekering te zenden.