Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Nederlandse Orde van Advocaten eist in beginsel van advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met als minimum vereiste dekking
EUR 500.000 (vijfhonderd duizend euro).

Van Knippenberg Advocaten is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
Per 1 januari 2011 bedraagt de dekking EUR 1.000.000 (één miljoen euro).
De dekking is derhalve twee maal zo hoog als door de orde vereist.

Van Knippenberg Advocaten is verzekerd bij Nassau Verzekering Maatschappij NV.
De verzekering geeft dekking over de gehele wereld, met uitzondering van
aanspraken die a) worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de
Verenigde Staten en/of Canada en/of b) waarop het recht van de Verenigde Staten
en/of Canada van toepassing is.

De verzekering kent voorts nog enige uitsluitingen.

Indien u informatie wenst over de exacte dekking en polis, kunt u met ons
een afspraak maken om de relevante stukken in te zien.