Derdengelden

Derdengelden kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 46.42.09.579 ten name van Stichting Derdengelden Van Knippenberg Advocatuur.

De Stichting Derdengelden Van Knippenberg Advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel onder nummer 08151817.