Ondernemingsgegevens

Van Knippenberg Advocaten is werkzaam in de rechtsgebieden ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, vermogensrecht en arbeidsrecht. In uitzonderlijke gevallen nemen wij zaken op andere rechtsgebieden aan. Dit doen wij alleen als wij ervan overtuigd zijn dat we over voldoende kennis en expertise beschikken om de zaak tot een goed einde te brengen.

Van Knippenberg Advocaten is een onderneming van mr. M.S. van Knippenberg te Enschede. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08188830. Het BTW-nummer is
NL 1078.71.920.B01. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat de rechtsverhouding met onder meer cliënten door ons overgedragen kan worden bij een wijziging van de rechtsvorm waarin het kantoor wordt gedreven.