Toepasselijke regelgeving en klachten

De advocaten verbonden aan Van Knippenberg Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, +31 (0)70 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Zij zijn gebonden aan de Advocatenwet en de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regelgeving vindt u via deze link.

De overige medewerkers van Van Knippenberg Advocaten werken onder verantwoordelijkheid van de advocaten. Zij zijn daarmee indirect eveneens onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Klachten

Klachten over de dienstverlening van Van Knippenberg Advocaten kunnen kenbaar worden gemaakt aan de behandelaar van de zaak. Het kantoor kent een interne klachtenregeling voor het geval u er niet uitkomt met die dienstverlener.

Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt aan de kantoorleiding, ter attentie van
mr. M.S. van Knippenberg (te bereiken via +31 (0)53 – 477 8722 of postbus 40209 te 7504 RE Enschede)*.

Van Knippenberg Advocaten is thans niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Vooralsnog zijn wij van mening dat de procedures bij de raad van toezicht (met name die van de tuchtrechtelijke klacht en de begroting) beter voldoen, dit op basis van de door ons bestudeerde gepubliceerde uitspraken van beide instanties. Het is echter mogelijk dat ons kantoor alsnog verkiest of dient aan te sluiten bij Geschillencommissie.

Klachten over aan Van Knippenberg Advocaten verbonden advocaten die niet naar tevredenheid worden afgehandeld kunnen ter kennis worden gebracht van de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Overijssel. Deze zal verdere informatie over de behandeling van de klacht verstrekken.

*Klachten betreffende mr. M.S. van Knippenberg zelf kunnen kenbaar worden gemaakt aan
mevrouw mr. Y. Buitenhuis-Alp (te bereiken via +31 (0)53 – 477 8722 of postbus 40209 te 7504 RE Enschede).