Nieuw stelsel griffierechten

Per 1 november 2010 geldt een nieuw stelsel van vast recht (griffierecht) in civiele zaken. Griffierecht is het geld dat aan een rechterlijke instantie betaald moet worden om toegelaten te worden tot een gerechtelijke procedure.

In vergelijking met het systeem dat tot en met 31 oktober 2010 gold is het griffierecht voor natuurlijke personen (voor zichzelf optredende mensen) in veel gevallen omlaag gegaan. Rechtspersonen (organisaties als naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen) betalen met name in kleinere zaken – procedures met een belang tot ongeveer EUR 50.000 – juist meer, soms een veelvoud.

Voorbeeld
Heeft uw BV een vordering van EUR 14.000, betaalde u voor een procedure daarover die voor 1 november 2010 voor het eerst bij de rechtbank kwam EUR 310 aan griffierecht. Nu is dat EUR 1.165, meer dan drie keer zoveel.

Het nieuwe systeem kan echter ook voor natuurlijke personen vervelend uitpakken. Gewoonlijk wordt een partij die door de rechter (voornamelijk) in het ongelijk wordt gesteld veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij. Is die wederpartij een rechtspersoon, zijn die te vergoeden proceskosten aanmerkelijk hoger geworden. Deurwaarders vrezen daarom dat veel particuliere debiteuren door het nieuwe systeem meer in de schulden zullen komen te verkeren.

Overigens pakt het nieuwe systeem niet altijd onvoordeliger uit voor procespartijen: bij grotere vorderingen zijn de griffierechten in het nieuwe systeem juist lager. Voor rechtspersonen geldt dit vanaf ongeveer EUR 160.000, voor particulieren ligt het omslagpunt al bij ongeveer EUR 63.500.

Van Knippenberg Advocatuur
1 november 2010