Arbeidsvoorwaarden

De individuele arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en CAO

Veel ondernemingen gebruiken standaard arbeidsovereenkomsten. Vaak schort daar nogal wat aan. Een op maat gemaakte arbeidsovereenkomst kan veel onduidelijkheden op voorhand wegnemen. Daar zijn zowel u als ondernemer als uw werknemers bij gebaat. Arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst met uw werknemer, de cao die van toepassing is op uw sector of een bedrijfseigen regeling. In de arbeidsvoorwaarden worden de voorwaarden waaronder uw medewerkers het werk verrichten vastgelegd en rechten en plichten van uw werknemers worden hierin bepaald. Belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn onder andere loon, de functie omschrijving, contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, arbeidstijden, CAO-toepassing, verlof- en vakantie-uren en proeftijd.

Het is van groot belang dat arbeidsvoorwaarden duidelijk en ondubbelzinnig worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, zodat (achteraf) over de inhoud zo min mogelijk onenigheid ontstaat. Wat dient er precies geregeld te worden in de voorwaarden en wat zijn hierin uw wensen en mogelijkheden? Van Knippenberg Advocaten kan werkgevers adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden die voor (toekomstige) werknemers te gelden zullen hebben. Dit geldt zowel voor collectieve als individuele arbeidsvoorwaarden.