Non-concurrentiebeding

Het belang van een non-concurrentiebeding/relatiebeding wordt vaak onderschat, zowel door werknemers als door werkgevers. Werkgevers investeren in hun personeel en willen deze investering en hun bedrijfsdebiet beschermen. Met een non-concurrentiebeding kan daar gestalte aan worden gegeven.

Het non-concurrentiebeding kan werknemers voor een op voorhand bepaalde periode beperken in hun vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn bij andere (concurrerende) werkgevers of als zelfstandige. Het is belangrijk dat het beding op zodanige wijze is opgesteld, dat het daadwerkelijk de gewenste bescherming biedt en tevens niet in strijd is met wat op grond van de wet toelaatbaar is. Welke eisen stelt de wet aan een non-concurrentiebeding? Hoe ziet een dergelijk beding eruit en wat mag ik als ondernemer er wel en niet in opnemen? Hoe zit het met een concurrentiebeding bij ontslag? Van Knippenberg Advocaten adviseert u bij de opstelling van een dergelijk beding of stelt, in samenspraak met u, een kwalitatief sterk op maat gemaakt non-concurrentiebeding op voor uw onderneming.

Onze juristen arbeidsrecht beantwoorden al uw vragen met betrekking tot het arbeidsrecht graag voor u.