Non-concurrentiebeding

Het belang van een non-concurrentiebeding/relatiebeding wordt vaak onderschat, zowel door werknemers als door werkgevers. Werkgevers investeren in hun personeel. Zij willen deze investering en hun bedrijfsdebiet beschermen. Dit kan met een non-concurrentiebeding.

Het non-concurrentiebeding kan werknemers voor een op voorhand bepaalde periode beperken in hun vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn bij andere (concurrerende) werkgevers of als zelfstandige. Het is belangrijk dat het beding op zodanige wijze is opgesteld, dat het daadwerkelijk de gewenste bescherming biedt en tevens niet in strijd is met wat op grond van de wet toelaatbaar is. Welke eisen stelt de wet aan een non-concurrentiebeding? Hoe ziet een dergelijk beding eruit en wat een ondernemer er wel en niet in opnemen? Hoe zit het met een non-concurrentiebeding bij ontslag? Van Knippenberg adviseert u bij de opstelling van een dergelijk beding of stelt, in samenspraak met u, een kwalitatief sterk op maat gemaakt non-concurrentiebeding op voor uw onderneming.