Ondernemingsraden

Een ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de onderneming, dat de belangen van de werknemers behartigt en controleert of de onderneming zich houdt aan wetgeving en cao’s. Wanneer bent u als ondernemer verplicht om een ondernemingsraad in te stellen? Wat zijn de rechten en bevoegdheden van een ondernemingsraad? Uit hoeveel personen moet een ondernemingsraad bestaan en welke samenstelling is daarbij gewenst? Bij welke besluiten is advies of toestemming van de ondernemingsraad vereist? Ons kantoor beantwoordt al uw vragen over de rechten en plichten van een ondernemingsraad (OR) en geeft u advies.