Ontslagrecht

Indien u voornemens bent een werknemer te ontslaan, krijgt u te maken met uiterst omvangrijke wet- en regelgeving en dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Van Knippenberg Advocaten staat ondernemers bij in ontslagkwesties. Onze arbeidsrechtspecialisten brengen advies uit inzake collectieve en individuele ontslagen en het te voeren ontslagbeleid en wijzen u op de toepasselijke wet- en regelgeving. Ons kantoor staat u, indien het zover zou komen, tevens bij in een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of een ontslagprocedure bij het UWV.

Onze arbeidsrechtspecialisten zullen, indien mogelijk, altijd proberen een schikking tussen partijen te bereiken. Indien werkgever en werknemer het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst wensen te beëindigen, helpen wij bovendien bij de opstelling daarvan.