Reorganisaties

Bij een reorganisatie komt veel op u af als ondernemer. Van Knippenberg Advocaten kan u echter veel gepieker besparen en de zorgen over de wijze van ontslag van personeel voor u wegnemen. Van Knippenberg Advocaten kan voor u een inschatting maken van hoe het afspiegelingsbeginsel voor uw onderneming zal uitvallen. Ook hier is het echter van belang dat u reeds in een vroeg stadium de hulp van Van Knippenberg Advocaten inschakelt. Een groot deel van de werkzaamheden aangaande het (noodzakelijke) ontslag van uw werknemers kunt u uitbesteden aan Van Knippenberg Advocaten.

Hoe is een reorganisatie het beste aan te pakken en waar dient u rekening mee te houden?
Wij wijzen op de plichten die u als ondernemer in deze situatie heeft en welke partijen geïnformeerd dienen te worden. Het is belangrijk dat de betrokken partijen tijdig duidelijke informatie verkrijgen over de reorganisatie en de gevolgen hiervan. Van Knippenberg Advocaten staat u bij in het gehele proces, zodat de reorganisatie op de juiste wijze wordt uitgevoerd.