Algemene voorwaarden

Zijn uw algemene voorwaarden of die van een wederpartij van toepassing? Voldoen uw algemene voorwaarden (nog) wel aan de eisen die de wet en de tijd eraan stellen? Onder omstandigheden kunnen algemene voorwaarden door de andere contractspartij vernietigd worden.
Van Knippenberg stelt algemene voorwaarden op, beoordeelt voorwaarden en adviseert over de toepassing ervan.