Commerciële contracten

Ondernemers kunnen met allerlei soorten contracten te maken krijgen, zoals overeenkomsten van agentuur, distributie, fabricage, leverantie en (product)ontwikkeling. Welke rechten heeft een agent tijdens de agentuur en bij beëindiging ervan? Welke afspraken kunnen er worden gemaakt over klantenvergoeding en commissie? Welke afspraken kunnen er met een distributeur gemaakt worden over exclusiviteit? Waarop dient u te letten bij pand, huur(koop), cessie en het sluiten van managementovereenkomsten?

Bij overeenkomsten over leverantie en (product)ontwikkeling dienen soms met meerdere partijen tamelijk gedetailleerde afspraken gemaakt te worden, zowel op technisch als juridisch gebied. Ongeacht of partijen een groot vertrouwen hebben in elkanders integriteit en deskundigheid, is het van groot belang dat voor alle betrokkenen duidelijk is welke partij voor welke prestaties zorgdraagt.

Van Knippenberg stelt uw contracten op of beoordeelt door anderen opgestelde overeenkomsten. Tevens wordt u geadviseerd over de toepassing van bepalingen of bijgestaan in geschillen naar aanleiding van een contract.