Contractenrecht

Iedereen sluit overeenkomsten
Overeenkomsten sluiten doen de meesten van ons bijna dagelijks. Ondernemers hebben gewoonlijk nog meer met overeenkomsten te maken.
U kunt als ondernemer met allerlei soorten contracten te maken krijgen, zoals overeenkomsten van fabricage, leverantie, agentuur, distributie en (product)ontwikkeling. Het is van belang dat u exact weet aan welke rechten en plichten u zich gaat verbinden. Van Knippenberg Advocaten geeft ondernemers advies inzake allerlei soorten (concept-)contracten. Dit kunnen zowel contracten zijn die door u zelf zijn opgesteld, als overeenkomsten die door derden zijn gemaakt.

Doelgerichte aanpak
Wij kunnen overeenkomsten voor u nakijken of opstellen. In sommige gevallen is het goedkoper om ons een overeenkomst te laten aanleveren, dan een door u of door een derde opgestelde overeenkomst na te laten kijken. Hoewel wij elk contract in beginsel op maat voor u kunnen opstellen, kan in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van een uitgebalanceerd systeem met standaardformuleringen. Dit is regelmatig minder tijdrovend en daarom minder kostbaar dan het geheel doorgronden van door anderen opgestelde teksten.

Van Knippenberg Advocaten kan samen met u beoordelen wat de meest wenselijke en efficiënte aanpak is in uw situatie.

Uitleg en geschillen
U kunt ook worden geadviseerd over de toepassing van bepalingen. Wij geven ook bijstand in geschillen naar aanleiding van een contract. Daarbij vormt een analyse van de kosten en baten mede een uitgangspunt; wij adviseren op basis daarvan regelmatig af te zien van een procedure dan wel een regeling te accepteren. Mocht een procedure zich lonen, gaan wij voortvarend te werk.