Incasso van vorderingen

Als service aan cliënten verzorgt Van Knippenberg de incasso van vorderingen. Voordat onkosten worden gemaakt, wordt met u besproken welke mogelijkheden er zijn om een niet betalende debiteur tot betaling te bewegen tegen kosten die in verhouding staan tot het door u gevorderde bedrag.

Van Knippenberg beschikt over een ruime ervaring met het incasseren van substantiële bedragen via beslagen en procedures. U wordt geadviseerd over de eventuele mogelijkheden door vennootschappen en concernconstructies heen te breken en bestuurders, commissarissen en aandeelhouders aan te spreken.