Modelovereenkomsten

De door Van Knippenberg opgestelde contracten zijn op maat voor u gemaakt. U kunt deze daarom niet zonder meer als model voor andere aangelegenheden gebruiken. Voorziet u echter dat u contracten in vergelijkbare kwesties nodig heeft, kan Van Knippenberg mogelijk voor u een modelovereenkomst met toelichting opstellen die door u voor individuele gevallen kan worden aangepast. Indien voorzien kan worden dat een dergelijk modelcontract als een set algemene voorwaarden zal kunnen worden aangemerkt, worden eventuele gevolgen van een dergelijke kwalificatie voor u in kaart gebracht.