Samenwerking, participatie, joint venture en aandeelhouders-overeenkomsten

Het is verstandig de afspraken die de basis vormen van uw samenwerking met anderen schriftelijk vast te leggen. Indien er investeringen in een onderneming worden gedaan, kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de ter beschikking gestelde gelden zullen worden aangewend. In het geval gezamenlijk een nieuw product wordt ontwikkeld, is het zaak goed vast te leggen welke partij waarvoor aansprakelijk is. Het is tevens van belang goede afspraken te maken over de rechten die een ieder heeft ten aanzien van het uiteindelijke resultaat en op welke wijze de samenwerking kan worden stopgezet. Vennoten en aandeelhouders zullen daarnaast (nog meer) afspraken willen maken over hun samenwerking, zoals over het verdelen en al dan niet uitkeren van winst, benoeming van bestuurders en commissarissen en dergelijke. Het tijdig inschakelen van een jurist ondernemingsrecht kan u hierin bijstaan. De ondernemingsrechtjuristen bij Van Knippenberg adviseren u inzake dergelijke kwesties.