Vennootschapsrecht

Waarom een advocaat vennootschapsrecht?

Bij Van Knippenberg Advocaten wordt een onderscheid gemaakt tussen vennootschapsrecht en (overig) ondernemingsrecht. Strikt genomen is vennootschapsrecht onderdeel van het bredere begrip ondernemingsrecht. We maken het onderscheid met het overige ondernemingsrecht, omdat in de praktijk blijkt dat voor het vennootschapsrecht nog een meer specifieke kennis nodig is dan voor de andere gewoonlijk tot de ondernemingsrechtpraktijk gerekende gebieden.

Het vennootschapsrecht regelt de werking van vennootschappen (zoals de BV, de NV en de VOF). Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten (aandeelhouders of firmanten) onderling zijn onderdeel van het vennootschapsrecht.

Door het vennootschapsrecht als aparte specialisatie aan te houden, verzekeren wij ons ervan dat u optimaal kunt profiteren van onze gespecialiseerde kennis op dat gebied. Van Knippenberg Advocaten onderscheidt zich daarmee; we praktiseren het vennootschapsrecht niet naast andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld faillissementsrecht. Onze filosofie is, dat tijd besteed aan die andere rechtsgebieden, dus niet besteed is aan het vennootschapsrecht. De juristen van Van Knippenberg Advocaten oefenen daarom binnen hun eigen specialisatie de praktijk uit, zo hebben wij een advocaat vennootschapsrecht.

U kunt een beroep doen op kennis en ervaring die reeds vanaf de vorige eeuw is opgebouwd met een gespecialiseerde praktijk.