Advies bij of over vereffening

Overweegt u een rechtspersoon of personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) te beëindigen of heeft u deze beëindigd? Kan een door een personenvennootschap gedreven onderneming door een vennoot worden voortgezet? Dienen ingebrachte goederen te worden verdeeld en zo ja, hoe? Uw jurist ondernemingsrecht bij Van Knippenberg adviseert u over de wijze van beëindiging en vereffening.