Advies over besluitvorming en organisatiestructuur

Indien binnen uw organisatie een belangrijk besluit genomen dient te worden, wilt u er zeker van zijn dat dit op de juiste wijze tot stand komt. U wilt voorkomen dat op enig moment de uitvoering van het besluit wordt gefrustreerd doordat achteraf gezien niet alle formaliteiten in acht zijn genomen. Wellicht wil uw organisatie geïnformeerd worden over de eventuele toepasselijkheid of toepassing van de Nederlandse code voor corporate governance (de zogeheten Code Tabaksblat). Van Knippenberg adviseert over een juiste besluitvorming en bereidt desgewenst besluiten voor.

Elke organisatie heeft eigen doelstellingen. Met de belangen van betrokkenen zal op een daarin passende wijze rekening moeten worden gehouden. De juristen ondernemingsrecht bij Van Knippenberg Advocaten adviseren over de structuur die aan uw organisatie kan worden gegeven om deze op optimale wijze in te richten. De eventueel benodigde besluitvorming en vastlegging van afspraken wordt door Van Knippenberg voorbereid. Er wordt in voorkomend geval samengewerkt met uw eigen notaris of Van Knippenberg brengt u met een gespecialiseerde notaris in contact.