Bijzondere procedures

Bij een omzetting van een vereniging in een stichting of een stichting in een besloten vennootschap dient een verzoek bij de rechtbank door een advocaat te worden ingediend. Heeft een stichting geen bestuurder en voorzien de statuten niet in een uitvoerbare benoeming van een nieuwe bestuurder, bijvoorbeeld omdat de (rechts)persoon die de bestuurder zou benoemen niet meer bestaat? Uw advocaat ondernemingsrecht bij Van Knippenberg kan voor het juiste verzoek aan de rechtbank om daarin te voorzien zorgdragen.

Blijkt na beëindiging van een vereffening dat er toch nog baten bestaan voor een ontbonden rechtspersoon? Van Knippenberg kan een heropening van de vereffening voor u verzoeken aan de rechtbank.