Geschillen binnen vennootschappen en (andere) rechtspersonen, enquêteprocedures

Onenigheid tussen bestuurders, vennoten, aandeelhouders en andere betrokkenen kan tot patstellingen en (andere) onwerkbare situaties binnen een organisatie leiden. De sfeer en winstgevendheid binnen uw organisatie kunnen daardoor onder druk komen te staan.
In hoeverre dient een meerderheid binnen de aandeelhoudersvergadering rekening te houden met de belangen van de minderheid? Wat kan er worden gedaan als twee aandeelhouders met elk de helft van de aandelen elkaar in een ‘houdgreep’ houden?

Uw advocaat vennootschapsrecht bij Van Knippenberg Advocaten adviseert individuele aandeelhouders of partijen gezamenlijk over hun rechten en over de mogelijkheden geschillen op te lossen.
Zowel verzoekers als verweerders worden bijgestaan in procedures bij de Ondernemingskamer bij het gerechtshof Amsterdam. Op voorhand ontvangt u een analyse van uw processuele positie en mogelijkheden.