Tegenstrijdige belangen

Bestuurders, aandeelhouders en commissarissen dienen bedacht te zijn op situaties waarbij zich tegenstrijdige belangen kunnen voordoen. De wet kent voor besloten en naamloze vennootschappen een regeling die in beginsel leidt tot onbevoegdheid van bestuurders bij tegenstrijdige belangen. De Nederlandse code voor corporate governance (de zogeheten Code Tabaksblat) verplicht daarnaast tot het doen van meldingen bij tegenstrijdige belangen.

Het niet juist omgaan met tegenstrijdige belangen kan in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam aan de orde worden gesteld. Bestuurders van stichtingen kunnen eveneens met tegenstrijdige belangen te maken krijgen. Van Knippenberg adviseert over een juiste besluitvorming en bereidt desgewenst de besluiten voor.

Indien u zaken doet met een vennootschap waarvan een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij de voorgenomen transactie, kunt u in de situatie komen dat u aan de overeenkomst gebonden bent, terwijl uw wederpartij zich eraan kan onttrekken. Het is dan van groot belang om tijdig een jurist ondernemingsrecht in te schakelen. Van Knippenberg adviseert u hoe u dit probleem kunt voorkomen en hoe een dergelijk probleem, als het zich heeft voorgedaan, kan worden opgelost.