Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht

De wortels van ons kantoor liggen in de advisering van cliënten over de interne structuur van hun organisatie.

U kunt in het menu rechts op deze pagina een specifiek deelonderwerp op de rechtsgebieden vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht selecteren.