Publicaties

De schorsing van een bestuurder, honorering en aansprakelijkheid

Een bestuurder van een NV of BV kan door een besluit van (in beginsel) de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst. Indien een bestuurder wordt geschorst, is vervolgens de vraag wat verder moet gebeuren met de bestuurder. Heeft de geschorste…

Vrouwelijke ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen van een kind: opgelet

Even heel iets anders dan het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of ondernemingsrecht, waar wij normaal gesproken over publiceren…. Naast advocaat ben ik ook moeder en viel mij een nieuwsbericht inzake onderstaande op, wat mij ertoe bracht onderstaande nog eens extra onder de…

Heeft het niet instellen van een (verplichte) ondernemingsraad gevolgen?

Er is door de jaren heen veel gediscussieerd over de normen voor het instellen van een ondernemingsraad (OR). Men was het jaren niet eens over het vraagstuk vanaf hoeveel werknemers een OR verplicht zou moeten worden gesteld. Voorgestelde aantallen van…

De samenstelling van de ondernemingsraad

In een vorig artikel zette ik al uiteen welk soort personeelsvertegenwoordiging mogelijk -dan wel verplicht- is in ondernemingen van verschillende omvang. De meest voorkomende personeelsvertegenwoordiging is een ondernemingsraad. Hoeveel werknemers moeten er nu zitting nemen in de OR? En voor…

Heeft úw onderneming wel een (juiste) personeels-vertegenwoordiging?

Een personeelsvertegenwoordiging behartigt de belangen van het personeel in een organisatie en bestaat uit werknemers. Een organisatie met 10 werknemers kan al verplicht zijn om enige vorm van personeelsvertegenwoordiging in het leven te roepen. Het is verstandig daar als ondernemer…