Publicaties

Geen verrekening na schone lei-verklaring bij einde schuldsanering

In beginsel kunnen opeisbare vorderingen die twee partijen over en weer hebben met elkaar worden verrekend. Als een van de vorderingen niet opeisbaar is, dan is verrekening niet mogelijk. Er is een bijzondere regel, dat een vordering die niet afdwingbaar…

Het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek

In de afgelopen jaren hebben in toenemende mate particulieren voorheen door henzelf bewoonde woningen verhuurd aan andere particulieren. Vaak gaat het om woningen die in de verkoop hebben gestaan, doch waarvan de verkoop tegen een voor de verkoper acceptabele prijs…

De schorsing van een bestuurder, honorering en aansprakelijkheid

Een bestuurder van een NV of BV kan door een besluit van (in beginsel) de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst. Indien een bestuurder wordt geschorst, is vervolgens de vraag wat verder moet gebeuren met de bestuurder. Heeft de geschorste…

Vrouwelijke ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen van een kind: opgelet

Even heel iets anders dan het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of ondernemingsrecht, waar wij normaal gesproken over publiceren…. Naast advocaat ben ik ook moeder en viel mij een nieuwsbericht inzake onderstaande op, wat mij ertoe bracht onderstaande nog eens extra onder de…

Heeft het niet instellen van een (verplichte) ondernemingsraad gevolgen?

Er is door de jaren heen veel gediscussieerd over de normen voor het instellen van een ondernemingsraad (OR). Men was het jaren niet eens over het vraagstuk vanaf hoeveel werknemers een OR verplicht zou moeten worden gesteld. Voorgestelde aantallen van…