Vrouwelijke ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen van een kind: opgelet

Even heel iets anders dan het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of ondernemingsrecht, waar wij normaal gesproken over publiceren…. Naast advocaat ben ik ook moeder en viel mij een nieuwsbericht inzake onderstaande op, wat mij ertoe bracht onderstaande nog eens extra onder de aandacht te brengen. Ben of was jij tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 (vrouwelijke) zelfstandige en heb je toen een kind (of meerdere) gekregen?

Dan had je op dat moment, door een wijziging in de Wet Arbeid en zorg (Wazo) geen recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dat was balen… Vanaf juni 2008 kregen ‘zelfstandige moeders’ gelukkig wel weer recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen. Zelfstandigen die in de tussentijd bevielen van een kind vielen tussen wal en schip. Enkele vrouwen vonden dat onterecht (en terecht) en stapten naar de rechter. Gedurende een aantal jaren hebben die vrouwen (juridisch) gevochten om voor elkaar te krijgen dat zij daarvoor zouden worden gecompenseerd. In 2011 werden zij door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld, in 2016 oordeelde de rechtbank Midden-Nederland (!) anders. In juli 2017 werd vervolgens, na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), door de vorige minister besloten een compensatieregeling te treffen.

Wat betekent dit concreet voor jou, als jij voldoet aan bovenstaande beschrijving? Dit betekent dat vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zelfstandige waren en toen geen recht hebben gehad op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, daar nu alsnog een compensatie voor kunnen aanvragen.

Je kunt dit vanaf 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018 aanvragen via de website van het UWV. Je hebt hier vier en een halve maand de tijd voor. Plan het dus in! Uitbetaling zal dan geschieden vanaf 1 januari 2019. De compensatie is echt de moeite waard. Naar verluidt zal die namelijk EUR 5.600 bruto bedragen. Hou er wel rekening mee dat het een inkomensvoorziening is, die bij het gezinsinkomen wordt opgeteld, wat gevolgen kan hebben voor toeslagen e.d.

Doe jij er ook je voordeel mee?

Mw. mr. D.G.J. Engbers is advocaat bij Van Knippenberg Advocaten te Enschede