Het nieuws van Van Knippenberg

Aangepaste huisstijl Van Knippenberg Advocaten

Van Knippenberg Advocaten voert in de komende maanden veranderingen in de huisstijl door. U zult dit kunnen zien op onze website, onze correspondentie en openbare uitingen. Onze dienstverlening blijft uiteraard zoals u die van ons gewend bent.

Betaald parkeren voor ons kantoor

Sedert juli 2015 is ook op het gedeelte van de Lasondersingel waar ons kantoor zich bevindt betaald parkeren ingevoerd. Als u voor ons kantoor parkeert, zult u parkeergeld verschuldigd zijn. Er zijn met name buiten het gebied omgeven door de singels nog…

Afschaffing opslag kantoorkosten Van Knippenberg Advocaten

Reeds vele decennia is het in de advocatuur gebruikelijk om aan cliënten kantoorkosten in rekening te brengen in de vorm van een opslag gelijk aan een percentage van het honorarium. Deze opslag zag op “voor de cliënt gedane uitgaven die…

Verhoging griffierechten hoger beroep en cassatie

De griffierechten voor met name hoger beroep en cassatie worden per 1 januari 2014 verhoogd (http://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2013/07/05/kabinet-verhoogt-tarieven-griffierecht.html). Dat is geen goede zaak, omdat regelmatig hoger beroep en cassatie nodig zijn om fouten in de rechtspraak te herstellen. Voor met name de…

Nieuwe website voor Van Knippenberg Advocaten

Het is ons een waar genoegen om u te mogen verwelkomen op de nieuwe website van ons kantoor. Na een maandenlange zorgvuldige voorbereiding is onze presentatie op het internet aangepast aan de ontwikkelingen in dat medium. Uw vragen, opmerkingen of…