Het nieuws van Van Knippenberg

Afschaffing opslag kantoorkosten Van Knippenberg Advocaten

Reeds vele decennia is het in de advocatuur gebruikelijk om aan cliënten kantoorkosten in rekening te brengen in de vorm van een opslag gelijk aan een percentage van het honorarium. Deze opslag zag op “voor de cliënt gedane uitgaven die…

Verhoging griffierechten hoger beroep en cassatie

De griffierechten voor met name hoger beroep en cassatie worden per 1 januari 2014 verhoogd (http://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2013/07/05/kabinet-verhoogt-tarieven-griffierecht.html). Dat is geen goede zaak, omdat regelmatig hoger beroep en cassatie nodig zijn om fouten in de rechtspraak te herstellen. Voor met name de…

Nieuwe website voor Van Knippenberg Advocaten

Het is ons een waar genoegen om u te mogen verwelkomen op de nieuwe website van ons kantoor. Na een maandenlange zorgvuldige voorbereiding is onze presentatie op het internet aangepast aan de ontwikkelingen in dat medium. Uw vragen, opmerkingen of…

Advocaat voor de klas

Op de Twickel Business School In Hengelo (Ov.) werd in het schooljaar 2011-2012 de module EBC*L gegeven. In het kader van het onderdeel bedrijfswetgeving was mr. Michaël S. van Knippenberg op 7 oktober 2011 als spreker te gast. Als advocaat…

Naamswijziging en nieuwe algemene voorwaarden

Met ingang van 1 oktober 2011 heet ons kantoor ‘Van Knippenberg Advocaten’. Deze naam past meer bij de organisatie die is ontstaan na de groei van de afgelopen jaren. Daarnaast hebben wij nieuwe algemene voorwaarden, deze vindt u hier.